Cenník
Keďže každá firma, spoločnosť alebo domácnosť má svoje individuálne
požiadavky, pristupujeme ku každej zákazke klienta zodpovedne. Cenová ponuka
bude preto vytvorená na základe jednotlivých požiadaviek čo najskôr po osobnej
obhliadke priestoru určeného pre naše služby. Bez obhliadky je možné vytvoriť len
nezáväznú orientačnú cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme na kontaktnú adresu.